Way Back Home thuộc thể loại Electronic rất dễ gây nghiện pha lẫn với EDM và Tropical House, sự kết hợp này rất tương xứng với xu hướng nghe nhạc của thế hệ gen Z hiện nay. Vậy nên ngay từ những ngày đầu ra mắt ca khúc đã sớm thể hiện được cá tính của mình, All-Kill đứng đầu mọi bảng xếp hạng nhạc số.

Fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa la
Fa fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa fa
Fe2 mi2 fa2 fa2 fa2 la2 re2-do2 sol sol sol do2 la

Fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa fa
Fa mi fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa la
Fa mi fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa fa
Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 la2 re2-do2 sol sol sol do2 la

Fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa fa
La la la la sol sol fa sol la sol fa re
La la la la sol sol fa sol la sol fa re
La la la la la do2 do2 fa sol sol la sol fa la sol-fa re-do
La sol fa fa fa sol sol fa fa la sol fa fa la do

Fa fa fa fa sol sol fa sol do2 la sol fa la
Fa re2 mi2 fa2 la sol fa sol do2 la fa la la
Fa re2 mi2 fa2 la sol fa sol do2 la fa la la
Fa fa fa fa fa fa fa sol fa fa fa fa