Kẻ theo đuổi ánh sáng 追光者 Nhạc phim Hạ Chí chưa đến 夏至未至 Trình bày Sầm Ninh Nhi 岑宁儿 Lời Đường Điềm 唐恬 Nhạc Mã Kính 马敬 – Đôi lời Một bài hát tha thiết mà dạo này mình rất thường hay thổi sáo, chia sẻ cùng mọi người nha…

nguoi theo duoi anh sang cam am

Do2 re2 mi2, do2 si la si do2 mi2 re2
Si la sol , la si re2 do2
Do2 si do2, la la si do2 si la sol
Do2 re2 mi2, do2 si la si do2 mi2 re2
Si la sol, fa2 mi2 si do2
La do2 fa2, mi2 do2 fa2, mi2 do2 do2
La do2 re2 re2 re2, mi2 fa2 mi2 do2 re2

Sol2 la2 si2 re3 do3 mi2 sol2 sol2
Mi2 re2 do2 re2, do2 re2 sol2 mi2
Sol2 la2 si2 re3 do3 mi2 sol2 sol2
Re2 do2 re2, do2 si2 do2 do2
Sol2 la2 si2 re3 do3 mi2 sol2 sol2
Re2 do2 re2, do2 re2 sol2 mi2
Sol2 la2 si2 re3 do3 mi2 sol2 sol2
Mi2 sol2 sol2, fa2 mi2 re2 do2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.