一百万个可能 – 克丽丝叮
(Một triệu khả năng – Christine Welch)
Mấy ngày mưa, lại làm cho tâm trạng mình trở nên ẩm ương rồi
Biết cứ tiếp tục như thế này là ngốc nghếch lắm
Nhưng trong 1 triệu khả năng
Ắt hẳn sẽ có 1 khả năng đáng để bản thân tiếp tục chời đợi đúng không?

maxresdefault 1

fa fa mi rê rê đô rê đô la sol la
sol la đô sol sol fa la fa fa
fa fa mi rê rê đô rê đô la sol la
sol la đô sol sol fa la fa fa

fa la đô sib rê đô đô sib la la sol
fa đô sib la fa fa mi rê
rê đô rê đô la sol la sol la đô sol, fa mi
sol fa la fa fa…

la la la sib đô đô sib la
la la la sib đô đô sib la
la sol fa sol fa la fa fa
la la la sib đô đô sib la

la la la sib đô đô sib la
la sol fa sol fa la fa fa
fa fa mi rê rê đô rê đô la sol la
sol la đô sol sol fa la fa fa

fa fa mi rê rê đô rê đô la sol la
sol la đô sol sol fa la fa fa
fa la đô sib rê đô đô sib la la sol
fa đô sib la fa fa mi rê

rê đô rê đô la sol la sol la đô sol, fa mi
sol fa la fa fa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.