Mang chủng (芒種/芒种) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 6. Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại.

Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Ngũ cốc trổ bông. Đối với người nông dân Việt Nam, nó còn là khi người ta nhìn thấy chòm sao Tua Rua mọc.Bài hát Mang Chủng là một trong số các bài hát nói về Tiết Khí của Âm Khuyết Thi Thính.

bai hat mang chung

Bài hát Mang Chủng kể về câu chuyện của một cô gái đang đi tìm lời giải cho cái kết của mối tình, đồng thời cũng là lời tiếc nuối, oán hận về đoạn tình chẳng được dài lâu từ đó cảm âm mang chủng ra đời

Cảm âm Mang Chủng | Sáo trúc tone C5

mi2 re2 do2 re2 la, sol sol2 re2 sol2 mi2
la si do2 la sol, sol sol2 sol2 mi2 la do2
re2 re2 re2 do2 mi2 do2 la

mi mi re mi re mi, fa fa do2 fa sol mi
sol sol sol sol sol mi re
do do re mi mi re mi re mi
fa fa do fa do2 do2 si la sol , do la sol

la la la la sol mi2, la la la la sol sol2
sol sol mi2 do2 do2 do2 sol sol, re2 do2 si do2 si
la la la la sol mi2, la2 la2 la2 sol2 mi2 do2
sol sol mi2 do2 do2 do2, sol sol mi2 re2 re2

mi2 re2 do2 re2 la, sol sol2 re2 sol2 mi2
re2 re2 do2 re2, re2 do2 mi2 do2 la
sol sol2 sol2 mi2 la do2
re2 re2 do2 re2, re2 do2 mi2 do2 la
sol sol2 re2 sol2 mi2
sol2 sol2 mi2 sol2 sol2 mi2 sol2 mi2 do2
sol la2 sol2 mi2 sol2, mi2 re2 do2 re2 la
sol la do2 do2, sol la do2 mi2
mi2 re2 do2 re2 la

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.