Bài hát “Đi học” gọn gàng, xinh xắn này tác giả viết cho các em thiếu nhi miền núi, nhưng mức độ phổ biến sau đó của nó đã vượt quá khoảng không gian trong dự định của người sáng tác. Với chất liệu âm nhạc giân dan mang âm hưởng của dân ca miền núi phía Bắc, bằng một giai điệu khoan thai, nhẹ nhàng, trong sáng, có những nốt luyến láy  duyên dáng, từ đó bạn có thể cảm âm bài hát Đi học dễ dàng hơn.

Bài hát được câu tạo ở thể 3 đoạn. Trước khi vào đoạn thứ nhất có nét nhạc dạo đầu, nét nhạc này mang âm hưởng Tính Tẩu – một loại nhạc cụ quen thuộc của đồng bào Tày, Viêt Bắc. Nét nhạc đó như một  sợi chỉ xuyên suốt bài, nó vang lên ở giữa đoạn nhạc thứ nhất với đoạn nhạc thứ hai, tiếp tục làm cầu nối sang đoạn thứ ba để kết thúc.

cam am di hoc

Cảm âm bài hát Đi Học | Sáo Trúc C5

Re-Do-Fa-Fa,Sol-La,Do2,La, -Sol-Sol,La-Fa-Re,Do-Do.
Re-Do-Fa-Fa,Sol-La,Do2,La, -Sol-Fa-Re,Do-Fa-Fa.

Do2-Do2-Do2-Re2,Do2-La,Sol, -Fa,Sol-Do2,Re2-Do2-La,Sol -(Do2~Re2,Do2).
Sol,La-La-Do,Re-Sol,La-La, -Re-Do-Fa-Fa,Sol-La,Do2,La.
La-Sol-La-Sol,La-Do2, -La-Sol-Fa-Re,Do-Do.
Re-Do-Fa-Fa,Sol-La,Do2,La, -Sol-Fa-Re,Do-Fa-Fa.

Fa,Sol-Sol-Do2-Do2-Do2,Re2,Do2, -Fa,Sol-Sol-Do2,Re2-La,Sol-Do2~Re2,Do2.
La-La,Do2-Sol-Sol,Fa-Re,Do, -Re,Do -Fa -La,Sol -La -La,Do2 -Sol.
La-Sol-La-Sol,La-Do2, -La-Sol-Fa-Re,Do-Do.
Re-Do-Fa-Fa,Sol-La,Do2,La, -Sol-Fa-Re,Do-Fa-Fa. lặp lại 3 lần