Bạn không hề cô đơn. Đừng bi quan, hãy đứng lên và tìm đáp án cho bản thân nhé. Đặc biệt những bạn đang ở nước ngoài học tập và làm việc. Chúc những bạn đọc được comment này luôn luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc trên con đường bạn lựa chọn nhé. Đó chính là thông điệp bài hát Đáp án của bạn(你的答案 Nǐ de dá’àn) muốn gửi tới bạn từ đó cảm âm Đáp án của bạn ra đời.

cam am dap an cua ban

Cảm âm bài hát đáp án của bạn | Sáo Trúc | full nốt

Verse:

fa fa fa fa sol fa fa
fa fa fa fa sol la
do2 la la sib la sol

fa fa fa fa sol fa fa
dofa fa fa sol la
do2 do2 do2 fa sol

Prechorus:

la sol fa, fa la do2 re2
re2 do2 do2, do2 do2 la sol
la sol fa, fa la do2 re2
fa2 re2 do2 do2 fa2 sol2

Chorus:

fa fa2 mi2 re2 mi2 fa2
fa2 fa2 fa2 re2 mi2 mi2 re2
re2 re2 re2 do2 sol fa la do2
do2 do2 la sol

fa fa2 mi2 re2 mi2 fa2
fa2 fa2 fa2 re2 mi2 mi2 re2
re2 re2 fa2 sol2 fa2 sol2 la2
la2 sib2 la2 sol2
mi2 mi2 fa2 fa2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.