Một ngày năm 1964, nhạc sĩ Huy Du tình cờ đọc được bài thơ Anh vẫn hành quân của nhà thơ Trần Hữu Thung đăng trên báo Văn Nghệ. Ông tìm thấy ý tứ cho một sáng tác mới về quân đội. Hồi đó, Huy Du chưa có dịp gặp mặt Trần Hữu Thung nhưng qua bài thơ, ông đã đồng cảm với tác giả để từ đó viết nên ca khúc Anh vẫn hành quân. Ông sáng tác khá nhanh, sau hai giờ hoàn thành tác phẩm.

Ý nghĩa bài hát Anh Vẫn Hành Quân

anh van hanh quan ai

Đây là một hành khúc theo điệu thức La thứ, trầm hùng: “Anh vẫn hành quân trên đường ra chiến dịch/ Mé đồi quê anh bước, trăng non ló đỉnh rừng…”. Nhiều nhạc sĩ thường sử dụng điệu thứ tạo nên chất trữ tình, tha thiết, mềm mại, nhưng trong bài Anh vẫn hành quân, Huy Du lại dùng điệu thứ với nhịp đi hùng mạnh, giai điệu vui khỏe. Trong bài còn có bè phức điệu nghe như những đợt sóng cuồn cuộn nối tiếp, tạo nên hình ảnh những đoàn quân trùng trùng điệp điệp lên đường ra mặt trận.

Cảm âm Anh Vẫn Hành Quân |Sáo Trúc C5

Đầu tiên thổi bằng nốt Rê thổi bằng sáo Đô các bạn nnhé.

Re2 Fa2 La Re2, Do2 La Do2 Re2 La, Do2 Fa2 Sol2 Sol2 La, Do2 La Sol2 La
-Do->Re, Re, Re Fa ( Láy ngon nốt Re nhanh )
Lưỡi kép T T K T. . . T K T. . . T K T. . . . . . . ( Re2 Re2 Re2 Fa2. . La La Re2. . Re2 Re2 Re2. . Re2 Re2 D2. . La La D2. . Re2 Re2 Re2. . Re2 Re2 Re2. . Re2 Re2 D2. . La La Fa2. . Sol Sol La. . La La D2. . La La. . Sol. . La )
-Re2 Mi2 Fa2 Sol2 (La2 La2 La2 La2 Sol2 Đánh Lưỡi T T K T K) Fa2 Mi2 Re2
Lưỡi kép T T K T. . . T K T. . . T K T. . . . . . . (Re2 Re2 Re2 Fa2. . La La Re2. . Re2 Re2 Re2. . Re2 Re2 D2. . . La La D2. . Re2 Re2 La. . La La La. . La La D2. . . Fa Fa2 Sol. . . Sol Sol La. . La La D2. La La. . Sol. . La)
-Do->Re, Re, Re Fa ( Láy ngon nốt Re nhanh )
Lưỡi kép T T K T. . . T K T. . . T K T. . TKT. . . TKT. . . . . ( Re2 Re2 Re2 Fa2. . La La Re2. . Re2 Re2 Re2. . Re2 Re2 D2. . La La D2. . Re2 Re2 Re2. . Re2 Re2 Re2. . Re2 Re2 D2. . La La Fa2. . Sol Sol La. . La La D2. . La La. . Sol. . La )
-Re2 Fa2 La2 Fa2, Fa2 Mi2 Re2 D2 Re2 Mi2 D2 Re2
Kép (T K T K T K T K T K T K T K T. . . . . ) Re2 La1 Re2 Mi2 Re2 La1 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 D3 Re3 D3 La2 Sol2 D3 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 Re2 D2 Re2 Fa2 Sol2 La2 Re3)
-Re2 Mi2 Fa2 Sol2 (La2 La2 La2 La2 Sol2 Đánh Lưỡi T T K T K) Fa2 Mi2 Re2
-Re2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 La2 ( D->D3 Dồn ngón + Reo Lưỡi ) La2 Fa2 Sol2 La2 La2. . . Sol2 Fa2 Sol2 La2 La2. . ., Re2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 La2 ( D->D3 Dồn ngón + Reeo Laưỡi ) La2 Fa2 Sol2 La2 La2. . . Sol2 Fa2 Sol2 La2 La2. . Sol2, Sol2 Fa2 Mi2 Re2
. . . . . . . . . . . . . . (Đoạn Lặp Lai :Lưỡi kép T T K T. . T K T. . . T K T. . . . . . . (Re2 Re2 Re2 Fa2. . La La Re2. . Re2 Re2 Re2. . Re2 Re2 D2. . . La La D2. . Re2 Re2 La. . La La La. . La La D2. . . Fa Fa2 Sol. . . Sol Sol La. . La La D2. La La. . Sol. . La)
-Do->Re, Re, Re Fa ( Láy ngón nốt Re nhanh )
Laưỡi kép T T K T. . . T K T. . . T K T. . . . . . . ( Re2 Re2 Re2 Fa2. . La La Re2. . Re2 Re2 Re2. . Re2 Re2 Do2. . La La D2. . Re2 Re2 Re2. . Re2 Re2 Re2. . Re2 Re2 Do2. . La La Fa2. . Sol Sol La. . La La Do2. . La La. . Sol. . La )
-Re2 Fa2 La2 Fa2, Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2
Kép( T K T K T K T K T K T K T K T. . . . . . . . . . )Re2 La1 Re2 Mi2 Re2 La1 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 D3 Re3 Do3 La2 Sol2 Do3 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Sol2 La2 Re3)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Re2 Fa2 La2 Fa2, Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2
-Mi2 Do2 Re2, Mi2 Do2 Re2
-Mi2 Do2 Re2 ( Láy ngón Re2).

Bài anh vẫn hành quân thực tế các bạn nên chơi bằng sheet nhạc, nhưng chơi cảm âm cũng không sao miễn sao cảm âm chuẩn và các bạn chắc về nhịp phách của bài hát. Và quan trọng là đánh được lưỡi kép tốt thì mới nên tập luyện. Bản cảm âm anh vẫn hành quân hi vọng sẽ giúp ích cho mọi người trong việc học thổi sáo trúc.